Bài mẫu về các môn học 

Tổng hợp các bài mẫu trong khóa học Siêu trí nhớ giúp bé học và phát triển bộ não tốt hơn. 

 
 

1. VIDEO KỸ THUẬT GHI NHỚ

Hướng dẫn các con từng bước hiểu và áp dụng kiến thức,
kỹ thuật ghi nhớ do chính Thầy Nguyễn Phùng Phong giảng dạy.

Tư duy trong sách Sách siêu trí nhớ học đường
(Xem thêm bài học mẫu)

2. VIDEO BÀI GIẢNG SÁCH GIÁO KHOA

Video bài giảng sách giáo khoa các bộ môn từ lớp 1-12 được các thầy
cô giảng dạy và cập nhật liên tục theo chương trình của Bộ Giáo dục.

(Xem thêm bài học mẫu)

3. GIÁO TRÌNH SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG

Các phương pháp, kỹ thuật ghi nhớ được trình bày dễ hiểu, chỉ cần đọc các con có thể nắm cách học thuộc công thức toán, tiếng anh và các môn thuộc bài một cách dễ dàng.

Sách siêu trí nhớ học đường
Siêu trí nhớ học đường là gì?

Phiên bản Ebook.

Sách siêu trí nhớ học đường

Sách giấy siêu trí nhớ học đường

4. SƠ ĐỒ TƯ DUY TÓM TẮM SGK

Bài học trong Sách giáo khoa được các Thầy Cô tóm tắt bằng phương pháp Mindmap, Sketchnote hỗ trợ con thực hành kỹ năng siêu trí nhớ học đường.

Bài mẫu tham khảo siêu trí nhớ học đường

5. DIỄN ĐÀN HỌC TẬP

Khi có bài nào con không hiểu con có thể thoải mái đặt câu hỏi và tương tác với thầy cô và Ban cố vấn học tập trên diễn đàn trực tuyến hoặc qua kênh nội bộ (Zoom).

Bạn có sẵn sàng tạo điều kiện để
con sở hữu “bộ 5 công cụ” này chưa?